Kan syklister sykle over gangfeltet? Hvilke vikepliktsregler gjelder på gang- og sykkelveier? Reglene er for uklare, mener Syklistenes Landsforening. Les artikkelen her:

Uklare vikepliktsregler

FOTO: HARALD INDERHAUG / NRK