Smarte syklistar:

  • er synlege i trafikken
  • gir tydlege teikn
  • ser andre trafikantar i auga
  • byttar til trafikken
  • ventar på grønt
  • gir fotgjengarane førsterett på fortauet
  • brukar lys i mørket
  • brukar hjelm

Sykkelvettreglane er laga av Syklistenes Landsforening og Statens vegvesen.

Kilde: Statens vegvesen