Sykkeltelletavla vår er no oppdatert og skal fungere!