Refleks sparar liv

Utan refleks blir du ikkje sett før bilen er 25-30 meter frå deg. Med refleks kan du bli sett frå 400 meter. Tar du sjansen?

Den nasjonale refleksdagen 17. oktober er eit av mange tiltak for å auka refleksbruken og redusera talet på fotgjengarulykker – og refleksane er svært viktig på sykkelen også!
På mørke haustvegar har bilisten berre to sekund på å oppdaga deg om du ikkje nyttar refleks, og det er i ein fart på berre 50 km/t. Med refleks ser bilisten deg ti sekunder tidlegare.

-Refleks sparar liv. Få ting er så enkelt og så effektivt som refleks, når det gjeld å redusera talet på fotgjengarulykker, seier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Undersøkingar gjort av Trygg Trafikk for nokre år tilbake, viser at mange gløymer refleksen. I tettbygd strøk brukar berre 29 prosent av oss refleks. Målet for 2018, er 40 prosent. På landevegen er det 46 prosent som brukar refleks. Målet er 60 prosent innan 2018.

Les meir om årets Refleksdag på Trygg Trafikk sine nettsider

 

Så synleg blir du med refleks

 • Refleks gjer deg synleg på 140 – 400 meters hold
 • Utan refleks vil du først bli oppdaga på 25-30 meters hold
 • Ein bilist som køyrer med nærlys i 50 km/t har to sekund på å oppdaga ein fotgjengar utan refleks. Nyttar du refleks aukar denne tida til ti sekund

Tips til refleksbruk

 • Refleksen bør henga i knehøgd (for å reflektere mest mogleg lys frå billysa)
 • Bruk to refleksar for å bli sett frå begge sider
 • Små barn bør alltid bruka refleksvest når de ferdast i trafikken
 • Refleksar som beveger seg når du nyttar dei, fungerer best
 • Refleksar er forbruksvare. Riper gir mindre refleksjon
 • Refleksvesten blir dårlegare ved vask og bør bytast årleg ved jamleg bruk
 • Ikkje alle refleksar er godkjent. Om det følger med for eksempel godteri, kan det hende at dei ikkje fungerer tilfredsstillande, noko som kan vera livsfarleg i mørket
 • Alle godkjente refleksar skal vera merka med EN 13356
 • Hugs at også barnevogna og hunden treng refleks
 • Legg refleksar i lommene på alle jakker, så er dei tilgjengelege når du treng dei

Er låsen frosen?

Er låsen frosen?

No besøkjer kuldegradene oss, og det kan vera greitt å vita korleis du skal fiksa ein sykkellås som er frosen.

1: Låsespray
Låsespray er ei olje som løsnar og smører dei bevegelige delane i ein lås. Du kan bruka den til å tina ein frossen lås, men fungerer også førebyggjande, så bruk den gjerne før frosten set inn!

2: Lighter
Bruk lighter til å varma nøkkelen, slik at den blir varm rett før du set den inn i låsen. Då kan det gjera at låsen tinar akkurat nok til å at du får låst opp sykklen. Ta sykkellåsen din inn i varmen, slik at den tørkar skikkeleg og set den inn med låsespray.

3: Varmt vatn
Fyll ein plastpose (eller varmepose) med varmt vatn og knyt igjen. Hald den attåt låsen til den tinar.

4: Kokande vatn
Du kan hella kokande vatn over for å tina låsen, men vatnet trengjer inn i låsen og du får problem neste gong den er låst. Så om du bruker vatn, ta inn låsen, la den tina, tørka og set den inn med låsespray før du tek den i bruk igjen.

5: Hendene
Ta av vottane dine og varm låsen med hendene. Dette krever både tid, tolmod og kan gje deg svært kalde hender….

6: Sjekk sykkelen.
Om ingenting av dette funker, så sjekk at du prøver å låse opp riktig sykkel….

Takk til Syklistenes landsforbund for gode tips!

 

Barn og sykkel

Det er alltid skummelt når barna skal ut å sykla åleine for første gong. Les korleis du kan øva og førebu barnet ditt!

Er din arbeidsplass sykkelvenleg?

Syklistanes landsforeining vil at fleire skal sykla til jobb, og ynskjer at arbeidsplassane bidreg med tilrettelegging. Kanskje arbeidsplassen din vil bli sertifisert som sykkelvenleg?

Turtips: Sykkelferie på fjellet!

Du sykla på fjellet, og langs vegen kan det hende du møter geiter, sauer, kyr, og kalvar. Det nærmar seg tid for rastepause, og familien stoppar på ei strand langs vegen. Barna badar og nyt ferien. Opplev Valdres frå sykkelsetet med heile familien!

Kjekt og lærerikt!

Skal heile familien til Stavanger området i haustferien? Då må dykk ta turen til «Varatun sykkel og aktivitetsgård» i Sandes!

Sykla til jobb

Du treng ikkje vera toppsyklist for å sykla til jobben - bryt barrierane dine, trø i veg!

Lokal øyhopping

Du treng ikkje reisa til Hellas for å prøva øyhopping! Bytt ut flyet med sykkel og sett kursen mot Bømlo!

Lokal sykkelreparatør på Stord

Skal sykkelen i garasjen når snø og is kjem? Har du ikkje tid til å sjå over den før du set den vekk? På Stord er det fleire som enkelt kan hjelpa deg. Finn din lokale reparatør!

«Fatbike»

Set du vekk sykkelen din når snø og kuldegrader kjem? Likar du terrengsykling, men synest det er utfordrande på vinterstid? Då bør du testa «Fatbike»!

Piggdekk på vinterføre

Må du ha terrengsykkel eller «Fatbike» for å sykla på vinteren? Nei, det treng du ikkje! Ta nokre førehandsreglar og byt til vinterdekk, så kan du fint bruka sykkelen din også på snø og is.

Enkle reparasjonar

Frosten er kome, og mange vel å setta sykkelen i garasjen for vinteren. Det er lurt sjå over den før du set den vekk. Følg tipsa nedanfor, det er kanskje enklare enn du trur!

Nytt Førlandskryss

Med to avkjørslar rett ut i 80-sona på E39 har Førlandskrysset vore uoversiktleg både for syklistar, bilistar og gåande. I løpet av sommaren skal krysset stå ferdig utbetra.

Hjelm er kult!

Kva hjelm vil du ha? Rosa hanekam? Blomar? Eller kanskje ein hatt som du trer over hjelmen? I dag får du tak i kule hjelmar til alle, anten det er 7-åringen eller bestefar på 80-år.

Sykkel med tak over hovudet

Tenk å sykla til jobb med tak over hovudet, fire hjul og elmotorisert assistanse. Du får mosjon og slepp å bli våt og kald. Podbike er eit veldig spennande alternativ til elbilen!

Oppgradering av nasjonal sykkelrute nr 1

Visste du at Nasjonal sykkelrute nummer 1 går over Stord? I tre etappar har me oppgradert ein viktig del av strekninga. No blir det samanhengande oppgradert fortau frå Rommetveit og heilt til Frugårdselva.

Fortau på Heiane

Heiane har vokse seg til å bli ein betydeleg bydel på Stord. Den positive utviklinga skapar behov for betre forhold for gåande og syklande.

Er låsen frosen?

No besøkjer kuldegradene oss, og det kan vera greitt å vita korleis du skal fiksa ein sykkellås som er frossen.

Flotte sykkelturar i haustferien

Hausten kan vera våt og kald, men òg utruleg vakker! Litt ekstra påkledning og ein god venn med på tur, så har du føresetnadanefor ein herleg sykkeloppleving her i Sunnhordland.

Brukar du sykkelhjelm?

Kvar dag hamnar ti nordmenn på legevakta eller sjukehus etter ei sykkelulykke. Likevel er det under halvparten som nyttar sykkelhjelm kvar gong dei syklar. Kvifor er det slik?

Velg rett sykkel for barnet ditt.

For at barn skal lika sykling, er det viktig at dei likar sykkelen dei syklar på, og at denne gjer tryggheit og sykkelglede. Her er nokre tips til ting du bør passe på.

Lat borna sykla og gå til skulen!

"Når foreldre råkjører sine egne barn til skolen, setter de naboens barn i fare. Gi dem heller en sunn start på dagen. La barna sykle eller gå" sier Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk.

Film: Gje borna skulevegen tilbake!

Inspirasjonsfilm frå Sykkelbyen Stord. Kjenner du nokon som køyrer borna til og frå skulen? I dei aller fleste tilfella er det heilt unødvendig, ja det gjer faktisk skulevegen mindre trygg for dei borna som går og syklar.

Utbetringar langs E39

Mange kvir seg for å sykla langs E39. Sykkelbyen Stord jobbar for at det skal bli trygt å sykla over heile Stord, og i løpet av 2018 er det fleire strekningar og kryss som blir utbetra.

Det går rundt i Sagvåg

Bakketopp, skarp sving og kryss i eitt – Snikkarsvingen i Sagvåg skapte mange farlege situasjonar. Mykje er blitt gjort og krysset er ferdig omlaga til rundkøyring.

Øyhopping i Sunnhordland!

Kan du tenkje deg noko meir idyllisk enn å sykle på øyhopping i Sunnhordland? No er det i alle fall lettare å komme seg til Skjersholmane med sykkel!

Sykla opp Griserompa

Det jobbast i Griserompa! Altså, vegstrekninga opp frå Leirvik sentrum. Men kvifor heiter det Griserompa, og når er vegarbeidet ferdig..?

Hald deg tørr på sykkelen!

Med det vêret me har hatt dei siste dagane, syntest me det var på sin plass og skriva litt om korleis ein skal unngå å bli drypande våt når ein syklar i regnet. Her har du nokon tips:

Sykkelvettreglane

Dei åtte sykkelvettreglane hjelper deg å ferdast trygt i trafikken. Å vere synleg i trafikken og at samspelet mellom trafikantane er godt, er viktig for trygg samferdsel.

Sykla saman

Me anbefaler at foreldre syklar mykje saman med borna før dei begynner å sykla aleine i trafikken. Beskytt hovudet, og bruk hjelm når de syklar.