Sykkelbyen Stord

Stord kommune signerte 22. januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Statens vegvesen, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune. Sykkelbyavtalen gjaldt opprinnelig fram til år 2016, men avtalen blei fornya for åra 2017-2020. Grunnlaget til fornyinga er at det enda står att mykje arbeid med å leggja betre til rette for sykling, og auke andelen som brukar sykkel på Stord.

Prosjektgruppa

Arbeidet med sykkelbyen og sykkelbyprosjektet vert utført av ei prosjektgruppe med representantar frå Stord kommune, Statens vegvesen og Hordaland Fylkeskommune.

Kontakt

For spørsmål, gode idear eller andre innspel, send ein e-post til
post@stord.kommune.no

Sykkelbyen Stord

Stord kommune signerte 22. januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Statens vegvesen, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune. Sykkelbyavtalen gjaldt opprinnelig fram til år 2016, men avtalen blei fornya for åra 2017-2020. Grunnlaget til fornyinga er at det enda står att mykje arbeid med å leggja betre til rette for sykling, og auke andelen som brukar sykkel på Stord.

Prosjektgruppa

Arbeidet med sykkelbyen og sykkelbyprosjektet vert utført av ei prosjektgruppe med representantar frå Stord kommune, Statens vegvesen og Hordaland Fylkeskommune.

Kontakt

For spørsmål, gode idear eller andre innspel, send ein e-post til 
post@stord.kommune.no

Hovudmål

Prosjektet sitt hovudmål er å auka sykkelbruken, og medverka til at tryggleiken for syklistar vert betre.

Effektmål

Innbyggjarane på Stord skal oppleva at sykkel er eit godt og hensiktsmessig alternativ som transportmiddel, og fleire brukar sykkel til arbeid og i fritida.

Målet skal oppnåast ved å kombinera tiltak retta mot infrastruktur og meir «mjuke» tiltak som til dømes kampanjar og informasjonstiltak. Det å legge til rette for sykling gjev positiv effekt i eit samfunnsøkonomisk perspektiv. Helseeffekt for den einskilde, klima og miljø er sentrale stikkord i den samanheng.

Hovudmål

Prosjektet sitt hovudmål er å auka sykkelbruken, og medverka til at tryggleiken for syklistar vert betre.

Effektmål

Innbyggjarane på Stord skal oppleva at sykkel er eit godt og hensiktsmessig alternativ som transportmiddel, og fleire brukar sykkel til arbeid og i fritida.

Målet skal oppnåast ved å kombinera tiltak retta mot infrastruktur og meir «mjuke» tiltak som til dømes kampanjar og informasjonstiltak. Det å legge til rette for sykling gjev positiv effekt i eit samfunnsøkonomisk perspektiv. Helseeffekt for den einskilde, klima og miljø er sentrale stikkord i den samanheng.

Hovudmål

Prosjektet sitt hovudmål er å auka sykkelbruken, og medverka til at tryggleiken for syklistar vert betre.

Effektmål

Innbyggjarane på Stord skal oppleva at sykkel er eit godt og hensiktsmessig alternativ som transportmiddel, og fleire brukar sykkel til arbeid og i fritida.

Målet skal oppnåast ved å kombinera tiltak retta mot infrastruktur og meir «mjuke» tiltak som til dømes kampanjar og informasjonstiltak. Det å legge til rette for sykling gjev positiv effekt i eit samfunnsøkonomisk perspektiv. Helseeffekt for den einskilde, klima og miljø er sentrale stikkord i den samanheng.

Sykkelbynettverket

Stord kommune er med i sykkelbynettverket. Sykkelbynettverket har som mål å m.a. auka kompetansen i tilrettelegging for sykling og utveksla erfaringar mellom sykkelbyane. Nettverket skal og fremja Statens vegvesen si rolle som pådrivar for auka bruk av sykkel.

Ein kan lesa meir om Sykkelbyane på sykkelbynettverket.no

Her er Sykkelundersøkelsen for Region vest 2016. Den omfatter Eigersund, Stavanger, Haugesund/Fastlands-Karmøy, Stord, Bergen, Førde og Florø.
SINTEF – Sykkelundersøkelsen 2016 for Region vest

Sykkelbynettverket

Stord kommune er med i sykkelbynettverket. Sykkelbynettverket har som mål å m.a. auka kompetansen i tilrettelegging for sykling og utveksla erfaringar mellom sykkelbyane. Nettverket skal og fremja Statens vegvesen si rolle som pådrivar for auka bruk av sykkel.

Ein kan lesa meir om Sykkelbyane på sykkelbynettverket.no

Her er Sykkelundersøkelsen for Region vest 2016. Den omfatter Eigersund, Stavanger, Haugesund/Fastlands-Karmøy, Stord, Bergen, Førde og Florø.
SINTEF – Sykkelundersøkelsen 2016 for Region vest

Sykkelby­nettverket

Stord kommune er med i sykkelbynettverket. Sykkelbynettverket har som mål å m.a. auka kompetansen i tilrettelegging for sykling og utveksla erfaringar mellom sykkelbyane. Nettverket skal og fremja Statens vegvesen si rolle som pådrivar for auka bruk av sykkel.

Ein kan lesa meir om Sykkelbyane på sykkelbynettverket.no

Her er Sykkelundersøkelsen for Region vest 2016. Den omfatter Eigersund, Stavanger, Haugesund/Fastlands-Karmøy, Stord, Bergen, Førde og Florø.
SINTEF – Sykkelundersøkelsen 2016 for Region vest