Når kan barn sykla i trafikken?

Det er alltid skummelt når barna skal ut å sykla åleine for første gong. Les korleis du kan øva og førebu barnet ditt!

«Når kan eg få sykla åleine?» Dette har du sikkert høyrt før om du har ungar i sykkelalder. Møte med bilar og andre køyretøy i trafikken kan vera skummelt, men også farleg om ein ikkje er godt førebudd på det.

Det er ingen aldersgrense for å sykle i trafikken, det er du som forelder som må vurdera barnets sykkelferdigheit og trafikkforståelse. Likevel anbefalar Trygg Trafikk at  barn bør vera 10-12 år før dei legg ut på sykkeltur åleine i trafikken.

Les korleis du kan førebu barnet med Trygg Trafikk sine tips:

https://www.tryggtrafikk.no/barn-pa-sykkel/nar-kan-barn-sykle-trafikken/

No kan barna leka seg til viktig kunnskap om trafikk sikkerheit gjennom nettspelet til Trygg Trafikk

https://www.barnastrafikklubb.no/game/