Oppgradering av fortauet langs Fv 61 Rommetveitvegen

I løpet av september 2017 er det forventa oppstart av anleggsarbeidet for å utbetra Fv 61 Rommetveitvegen. Strekninga som skal utbetrast er cirka 1100 meter lang, mellom Hagastølen og Rommetveit skule. Hovedfokuset i prosjektet er å utbetra fortauet for å leggja til...

Gang- og sykkelvegen mellom Grov og Boravik klar til bruk

Den korte strekninga på om lag 800 meter langs E39 mellom Grov og Boravik har lenge mangla gang- og sykkelveg. Dette har gjort at dei mjuke trafikantane har måtta ferdast langs vegkanten på E39, som er høgt trafikkert og har ei fartsgrense på 80 km/t. Midlar frå...