Øyhopping i Sunnhordland!

Kan du tenkje deg noko meir idyllisk enn å sykle på øyhopping i Sunnhordland? No er det i alle fall lettare å komme seg til Skjersholmane med sykkel! Frå Tømmervikkrysset ned til Skjersholmane ferjekai og den nye båthamna blir det denne våren opna ny gong- og...

Fekk pengar etter å ha sykla Stord på langs!

Kor er hindringane for syklistane? Me i Sykkelbyen sykla Stord på langs, frå Føyno til Sandvikvåg, for å kjenna på kroppen kor det er vanskeleg å sykla! Når me er ute og syklar, er det veldig kjedeleg med alle småhindringane. Høge fortauskantar som gjer at me ikkje...

Sykla opp Griserompa

Det jobbast i Griserompa! Altså, vegstrekninga opp frå Leirvik sentrum. Men kvifor heiter det Griserompa, og når er vegarbeidet ferdig..? Vegprosjektet frå Sæ til kryss Borggata nærmar seg ferdig – veg og fortau er finansiert med sykkelbymidlar! Det er faktisk fleire...

Sykkelbyen Stord har fått tildelt over 40 millionar kroner!

Stord er Sykkelby – men kvifor? Er det for dei med racersykkel og kondomdress? Kva med deg som er kvardagssyklist – eller nesten-syklist?  Som Sykkelby har Stord moglegheit til å søkje på midlar til utbetring av sykkelveg, gang- og sykkelstiar og vegutbygging. Dei...

Gang- og sykkelveg heilt ned til Skjersholmane

Arbeidet med å forlenga gang- og sykkelvegen ned til Skjersholmane på armen av E39 tok til i april 2017, og er godt i gang. I dag stoppar tilbodet for dei mjuke trafikantane ved innkøyringa til Tømmervik og Hornelandsvågen. Utbetringa av det resterande strekket på om...