Nytt Førlandskryss

Nytt Førlandskryss Med to avkjørslar rett ut i 80-sona på E39 har Førlandskrysset vore uoversiktleg både for syklistar, bilistar og gåande. I løpet av sommaren skal krysset stå ferdig utbetra. Vegen blir lagt om, og den største endringa er at Fjellgardanevegen blir...

Siste reis for Fortaustreet?

Siste reis for fortaustreet? Har du sett treet som står midt i fortauet i Borggata? Ingen veit heilt kvifor det står der, og fleire syklistar har hatt nestenulykker her. I løpet av året blir nordre del av Borggata (mellom «Griserompa» i Sæ til Frugårdselva)...

Oppgradering av nasjonal sykkelrute nr 1

Visste du at Nasjonal sykkelrute nummer 1 går over Stord? I tre etappar har me oppgradert ein viktig del av strekninga. No blir det samanhengande oppgradert fortau frå Rommetveit og heilt til Frugårdselva. Det er mange, både skuleelevar, studentar og arbeidarar, som...

Fortau på Heiane

Fortau på Heiane Heiane har vokse seg til å bli ein betydeleg bydel på Stord. Den positive utviklinga skapar behov for betre forhold for gåande og syklande. Både store næringsareal og bustadområde dei siste ti åra har gjort at mange fleire ferdast langs vegane på...

Utbetringar langs E39

Mange kvir seg for å sykla langs E39. Sykkelbyen Stord jobbar for at det skal bli trygt å sykla over heile Stord, og i løpet av 2018 er det fleire strekningar og kryss som blir utbetra. Litlabøkrysset har vore uoversiktleg og skummelt, men vert utbetra i løpet av 2018...

Det går rundt i Sagvåg

Bakketopp, skarp sving og kryss i eitt – Snikkarsvingen i Sagvåg skapte mange farlege situasjonar. Mykje er blitt gjort og krysset er ferdig omlaga til rundkøyring. Det har vore behov for omlegging av krysset lenge. No er det bygd rundkøyring og det har vore ein...