Er din arbeidsplass sykkelvenleg?

  Sykkelvenleg arbeidsplass Syklistenes landsforening vil at fleire skal sykla til jobb, og ynskjer at arbeidsplassane bidreg med tilrettelegging. Kanskje arbeidsplassen din vil bli sertifisert som sykkelvenleg? Hadde det ikkje vore flott med god og sikker...

Sykkelvettreglar du bør kunna!

TI SYKKELVETTREGLAR Skal du ut å sykla i trafikken? Då er det nokre reglar du må kunna! 1.Ein sykkel er definert som køyretøy. Alle køyretøy skal bruka køyrebana i treningsformål. Syklande kan også bruka høgre vegskulder jf. trafikkreglane § 4 og § 5. 2.Trafikkreglane...

Klipp hekkar og busker

Trafikktryggleik også ditt ansvar! God sikt er ein føresetnad for at du skal få auge på gåande og syklande som kryssar avkjørsla di. Eig eller disponerer du ein eigedom med avkjørsle til veg eller gang- og sykkelveg? Då har du ansvar for å sørge for fri sikt ved di...

Kvar kan du ferdast med sykkel?

Kvar kan du ferdast med sykkel? Har du tenkt deg på sykkeltur i sommar? Då må du lesa vidare! Når du planlegg sykkelferie er det mykje ein må tenka på. Klede, telt, mat og alt anna ein treng for ein fin ferie, men har du sjekka om du har lov til å sykla heile vegen?...

Kjekt og lærerikt!

Kjekt og lærerikt Skal heile familien til Stavanger-området i sommar? Då må de ta turen til «Varatun sykkel- og aktivitetsgård» i Sandnes! Stavanger byr på mange gode sykkelmoglegheiter og fine turar. Du kan sykla langs Gandsfjorden og inn til Sandnes om du vil. Dette...

Kjekt med elsykkel!

Elsykkel – som å flyga! Prøv elsykkel og opplev kjensla av medvind heile sykkelturen! Elsykkel er for alle! Kan du handtera ein vanleg sykkel, så har du lov å sykla elsykkel. Dersom den går raskere enn 25km/t med motorkraft, er det andre reglar du må følgja. Framleis...