God (h)jul og god nyttår!

God (h)jul og godt nyttår! Me i Sykkelbyen Stord ynskjer alle ei god jul og eit godt nyttår! Me vonar at endo fleire vel sykkelen i 2020! Bilde er ikkje henta frå nærområdet ditt, men er eit stemningsfylt og inspirerande bilde 🙂...

Piggdekk på vinterføre

Piggdekk på vinterføre Må du ha terrengsykkel eller «Fatbike» for å sykla på vinteren? Nei, det treng du ikkje! Ta nokre førehandsreglar og byt til vinterdekk, så kan du fint bruka sykkelen din også på snø og is. Bruk tid på å sykla med piggdekk, og lær kvar dekket...

Klipp hekkar og busker

Trafikktryggleik også ditt ansvar! God sikt er ein føresetnad for at du skal få auge på gåande og syklande som kryssar avkjørsla di. Eig eller disponerer du ein eigedom med avkjørsle til veg eller gang- og sykkelveg? Då har du ansvar for å sørge for fri sikt ved di...

Vintersykling

Vinter­sykling Sjølv om det er snø og glatt, så er det fint mogleg å sykla på vinters­tid! For deg som vil halda fram med å sykla gjen­nom vinteren, har Syklistenes Lands­forening gode tips til sykkel, utstyr og egna klede. Les meir om det på sidene...

Trafikkfarleg å venta med hagearbeidet…

Trafikk­farleg å venta med hage­arbeidet Du har kanskje ikkje tenkt på det, men ved å utsetje klypping av hekkar og buskar, så kan det oppstå farlege situasjonar. Sjå berre her: Ingen kan oppdage barnet som syklar heim frå skulen rundt denne svingen. Du som eig eller...