Turtips: Kattnakken

Turtips: Kattnakken Har du god sykkeltrening er denne turen heilt topp for deg! Startar du sykkelturen på Leirvik er det om lag 30 kilometer til du er tilbake i sentrum. Til masta på Kattnakken er det 700 høgdemeter, og på toppen kan du nyta utsikta over heila...

Sykla til jobb

Start hausten med gode vanar: Sykla til jobben! Du treng ikkje vera toppsyklist for å sykla til jobben – bryt barrierane dine, trø i veg! Sykling til og frå jobben vil betra helsa di, og det er ein god start på dagen. Sykling er helsefremjande uansett om det er...

Lokal øyhopping

Lokal øyhopping Du treng ikkje reisa til Hellas for å prøva deg på øyhopping! Bytt ut flyet med sykkel og sett kursen mot Bømlo! Denne turen gir deg mange moglegheiter, anten det er trening eller livsnyting som er formålet. Det er flott tilrettelagt med sykkel- og...

På tide å ta av støttehjula?

Silk lærer du barna å sykla 1.Finn ein rett strekning på eit trafikksikkert område. 2.Hald bak på sykkelen medan du går fort. Sei: ”Brems, stans og sett ned beinet.” Gjenta dette til du føler at barnet kan det, og det går nesten automatisk. 3.Fortel at du vil gje...