Inspirasjon

Stord på sykkel

Me har laga nokre tips til deg som vil prøva ut gode løyper på Stord, enten du vil sykla langt eller kort. LES MEIR 

Barn og sykling

Barn får gjerne sin fyrste sykkel når dei er mellom 2 og 5 år. I denne alderen er sykling mest leik og må skje på trygge og trafikksikre område. LES MEIR

Trafikkreglar

Når du syklar på vegen har du same rettar og plikter som andre kjørande. Du må følgje dei same trafikkreglane og skilta. LES MEIR

Sykkelhald

For å få flotte turar, må sykkelen fungera. Her er tips til korleis du kan halda sykkelen i god stand. LES MEIR

Sykla til jobb

Sykla til jobb

Du treng ikkje vera toppsyklist for å sykla til jobben - bryt barrierane dine, trø i veg!
les meir

Inspirasjon

Flotte turar på Stord

Me har laga nokre tips til deg som vil prøva ut gode løyper på Stord, enten du vil sykla langt eller kort. LES MEIR

Barn og sykling

Barn får gjerne sin fyrste sykkel når dei er mellom 2 og 5 år. I denne alderen er sykling mest leik og må skje på trygge og trafikksikre område.  LES MEIR

Trafikkreglar

Når du syklar på vegen har du same rettar og plikter som andre kjørande. Du må følgje dei same trafikkreglane og skilta. LES MEIR.

Sykkelhald

For å få den beste turen, må sykkelen fungera. Me har samla nokre tips til deg, slik at du kan halda sykkelen din i best mogleg stand. LES MEIR

Sykla til jobb

Sykla til jobb

Du treng ikkje vera toppsyklist for å sykla til jobben - bryt barrierane dine, trø i veg!
les meir

Skulevegen

Takk for at du syklar

Skulevegen

Takk for at du syklar

Skulevegen

Takk for at du syklar